top of page

Chuyên đề: ‘AGILE PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES’ tại Đại học Đà Nẵng


AGILE PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES

Nhận lời mời của Khoa CNTT, Công ty Axon Active Vietnam đã cử ông Sebastian Sussmann (CIO của công ty Axon Active Vietnam) sang giảng dạy cho 02 nhóm chuyên ngành CNPM năm thứ V của Khoa CNTT tại Đại học Đà Nẵng


– Tên chuyên đề : Agile Project Management Methodologies

– Thời gian học từ ngày 26/09/2011 đến ngày 07/10/2011 tại Phòng máy tính IBM CoE.


Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Bằng phương pháp giảng dạy sinh động, gắn liền giữa lý thuyết và thực hành, khóa học đã đem lại nhiều kiến thức quan trọng cho sinh viên chuyên ngành Khoa CNTT và tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ phục vụ chuyên môn.

Commentaires


bottom of page